Socialdemokraterna och Moderaterna var är de på höger - vänsterskalan? En studie av moderaternas och socialdemokraternas valmanifest  mellan åren 1976-2002

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Författare: Maria Rennerstam; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)