Glesa Markeringar : Att hitta en ödeplats kreativa potential

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

Sammanfattning: Detta arbete är en resa som försöker finna den kreativa potentialen på en ödeplats i Malmö. I tre delar observeras, analyseras och till sist gestaltas platsen och dess inneboende komponenter och material. Material som betraktas som mindre eftertraktade, till och med oönskade, i den i övrigt planerade staden, observeras och upptäcks för att sedan placeras i en ny kontext som framhäver dess kreativa potential. Denna uppsats är lika mycket en personlig resa i att skapa en mental ordning på platsen som det är ett examensarbete för urbana studier. Platsens svårförklarliga disposition i landskapet och dess till synes vildvuxna och slumpmässiga innebörd utgör en intressant forskningsstudie som syftar till att framhäva material eller beståndsdelar på platser som annars klassificeras som oönskade och mindre attraktiva. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)