Vad händer när en ungdom begår ett brott? : En komparativ analys av regelverken i Sverige, Danmark och Finlandavseende påföljdsval och straffmätning för ungdomar.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Josefine Johansson; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)