Punk- historien bakom den rebelliska musikgenren : En närmare undersökning kring punkens ursprung och uppkomst

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

Författare: Yasmine Sketcher; [2018]

Nyckelord: Punk; Musik;

Sammanfattning: Punk- historien bakom den rebelliska musikgenren. En närmare undersökning kring punkens ursprung och uppkomst försöker ta reda på om hur punkmusiken skapades och om hur genrens musik är uppbyggd. Tillvägagångssättet för att kunna besvara dessa frågeställningar har blivit genom en litteraturstudie där all material samt stoff har inhämtats från både litteratur samt elektroniska källor. Uppsatsen visar att det var främst två anledningar till varför punken kom till. Det var rock ´n´ rollens förlorade ideologi och samhällets ordning mot arbetarklassen. Punken bildades på var sin sida om Atlanten både i New York och i London. Skillnaden var att i Storbritannien blev den mest populär för deras uttalanden mot de ungas missnöje mot samhället. En annan stor ideal som också fanns inom punken var DIY (do it yourself). Där gick det ut på att "det är bättre att göra det själv" med att skapa samt spela musik. Detta skapade möjligheter för många punkband att släppa egna album och turnéera världen över.  Musiken i punken har en avskalad instrumentering bestående av trummor, bas, gitarr samt sång. De har ett enkelt låtformat på vers-refräng-vers-refräng. Låttexterna handlar oftast om förbjudna ämnen och spelas vanligen i ett snabbt tempo som saknar både tajming och rytm.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)