Hur kan gamification fungera som motivationsfaktor i träningsappar? : En fallstudie om appen Strava och dess motivationsfaktorer

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Robin Axelsson; Simon Eklund; Oskar Persson; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)