Sökning: "Oskar Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Oskar Persson.

 1. 1. "Majority of the minority" - Om stämmojävets ändamålsenlighet som minoritetsskyddsregel i den svenska bolagsrätten.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oskar Persson; [2019-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En av de viktigaste grunderna i aktiebolagets funktionssätt är att en aktieägare är fri att främja sina egna intressen. Detta utgör i mångt och mycket själva anledningen till varför en aktieägare aktivt intresserar sig i ett bolags verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Entreprenörslivet : En kvalitativ studie om egenföretagares work-life balance utifrån ett livsformsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emma Nilsson; Oskar Persson; [2019]
  Nyckelord :work-life balance; livsformer; egenföretagare; entreprenörer; tillgänglighet; digitaliserin; flexibilitet;

  Sammanfattning : Vi har valt att göra en studie om hur egenföretagare och entreprenörer kombinerar sitt arbetsliv med privatliv. De teorier som vi har valt att använda är främst kopplade till work-life balance begreppet och den realistiska livsformsanalysen. LÄS MER

 3. 3. Cykelbanan i fokus vid arbetspendling : en undersökning om konsekvenser i stadsbilden vid huvudnätsstandard

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Oskar Persson; [2018]
  Nyckelord :Alingsås; cykelplanering; cyklism; cykelbanor; konsekvenser i landskapet; stadsplanering;

  Sammanfattning : Cykelplanering ställs inför stora utmaningar i dagens samhälle. Bara genom att cykla korta sträckor i svenska städer upplever jag brister i cykelinfrastrukturen. I detta arbete undersöker jag vilka konsekvenser i stadsbilden det skulle bli om policydokuments krav på cykelbanor appliceras i fysisk struktur. LÄS MER

 4. 4. Balancing Supply and Demand in an Electricity System - the Case of Sweden

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Oskar Mared; Victor Persson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In an electrical system there needs to be a constant balance between supply and demand ofelectricity and this is measured by the frequency in the grid. Due to the increasing awarenessof climate change, more renewable energy resources have been introduced in the Swedishelectricity system. LÄS MER

 5. 5. Russia, a promising market that has been overlooked? :

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Oskar Persson; Emil Redéen; [2018]
  Nyckelord :Internationalization; Sweden; Russia; SME; entry mode; barriers culture; networks;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to provide an understanding of how Swedish SMEs internationalize towards Russia and the barriers, challenges, and opportunities they encounter. In order to conduct this research, relevant aspects regarding the theme have been identified and analyzed. LÄS MER