Hur påverkas barn och ungas kognitiva förmågor och skolprestationer av fysisk aktivitet i skolan? En systematisk litteraturstudie om den fysiska aktivitetens betydelse för elevers skolprestationer.

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Moa Eriksson; Oscar Klasson; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)