Beräkningsprogram för takstolar : Jämförelse mellan förskjutningsmetoden och FEM

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

Sammanfattning: Genom att modellera bärverk med förskjutningsmetoden och programmera beräkningsprogram för takstolar i MS Excel har här visats att man kan uppnå motsvarande resultat som vanligt använda program i byggbranschen, baserade på förskjutningsmetoden. Resultaten visar på skillnader mellan förskjutningsmetoden och FEM. Det har dock inte framkommit om skillnaderna beror på grundläggande teorier i modellerna eller olika materialvärden i indata.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)