Sökning: "Handelsbanken"

Visar resultat 1 - 5 av 392 uppsatser innehållade ordet Handelsbanken.

 1. 1. Strategisk förnyelse – En förutsättning för att kombinera ett rikstäckande kontorsnät och digital existens? : En fallstudie om Handelsbanken

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Jerker Andersson; Josefine Widorson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Digitalisering inom bankbranschen –Hur påverkas Handelsbankens styrsystem av en ökad digitalisering avseende upplevd handlingsfrihet?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl-Henrik Ehrenborg; Rasmus Carlström; [2019-08-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problembeskrivning: Många branscher har kommit långt i utvecklingen mot att blimer digitala aktörer. Den digitala utvecklingen medför i många fall att företag väljer attstandardisera och i vissa fall automatisera sina processer. LÄS MER

 3. 3. Viktiga karaktärsdrag hos projektledare inom temporära team –En studie för att identifiera viktiga Virtues inom projektarbete på Volvo Group IT

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Stina Magnusson; Marianne Jalosalmi; [2019-02-07]
  Nyckelord :Stewardshipsteorin; Virtues; Projekt; Förtroende; Motivation; Belöningssystem.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Tidigare forskning angående stewardshipteorin anses otillräckligenligt Teh (2016) då den inte tar hänsyn till att personer är olika och att det finnssituationsfaktorer att beakta. Hon genomförde därför en studie för att möjliggöra en bredaredefinition av stewardshipteorin och undersökningen gjordes på Svenska Handelsbanken sompräglas av en traditionell hierarkisk arbetsmiljö. LÄS MER

 4. 4. Preprocessing Data: A Study on Testing Transformations for Stationarity of Financial Data

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Sara Barwary; Tina Abazari; [2019]
  Nyckelord :Bachelor Thesis; financial outcome; transformations; stationarity; tests of hypothesis; EWMA; Kandidatarbete; finansiell avkastning; transformationer; stationäritet; hyoptestest; EWMA;

  Sammanfattning : In thesis within Industrial Economics and Applied Mathematics in cooperation with Svenska Handelsbanken given transformations was examined in order to assess their ability to make a given time series stationary. In addition, a parameter α belonging to each of the transformation formulas was to be decided. LÄS MER

 5. 5. The Sensitivity of Banks’ Stock Returns to Interest Rate Exposure : How Major Swedish Banks’ Stock Returns Are Affected by Changes in Interest Rates and in the Slope of the Yield Curve

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Linda Strömberg; Matilda Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Banks; stock returns; interest rates; repo rate; STIBOR; SSVX; SE GVB; yield curve slope; cash flows; profitability; interest rate margin;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to examine how changes in long and short interest rates as well as in the slope of the yield curve affect the stock returns of the four major Swedish banks; Svenska Handelsbanken, Nordea Bank, Swedbank, and Skandinaviska Enskilda Banken. Further, the aim of the research is to compare these findings to how the banks perceive that such changes affect their stock returns. LÄS MER