Sökning: "Handelsbanken"

Visar resultat 1 - 5 av 371 uppsatser innehållade ordet Handelsbanken.

 1. 1. Preprocessing Data: A Study on Testing Transformations for Stationarity of Financial Data

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Sara Barwary; Tina Abazari; [2019]
  Nyckelord :Bachelor Thesis; financial outcome; transformations; stationarity; tests of hypothesis; EWMA; Kandidatarbete; finansiell avkastning; transformationer; stationäritet; hyoptestest; EWMA;

  Sammanfattning : In thesis within Industrial Economics and Applied Mathematics in cooperation with Svenska Handelsbanken given transformations was examined in order to assess their ability to make a given time series stationary. In addition, a parameter α belonging to each of the transformation formulas was to be decided. LÄS MER

 2. 2. The Sensitivity of Banks’ Stock Returns to Interest Rate Exposure : How Major Swedish Banks’ Stock Returns Are Affected by Changes in Interest Rates and in the Slope of the Yield Curve

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Linda Strömberg; Matilda Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Banks; stock returns; interest rates; repo rate; STIBOR; SSVX; SE GVB; yield curve slope; cash flows; profitability; interest rate margin;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to examine how changes in long and short interest rates as well as in the slope of the yield curve affect the stock returns of the four major Swedish banks; Svenska Handelsbanken, Nordea Bank, Swedbank, and Skandinaviska Enskilda Banken. Further, the aim of the research is to compare these findings to how the banks perceive that such changes affect their stock returns. LÄS MER

 3. 3. CSR för delade värderingar : en fallstudie av kundperspektiv hos skogs- och lantbrukskunder inom banksektorn

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Erik Grafström; [2019]
  Nyckelord :consumer behaviour; corporate social responsibility; CSR 2.0; Hertzberg’s two-factor theory; laddering; means-end chain; Schwartz theory of fundamental values; konsumtionsbeteende; Hertzbergs tvåfaktorteori; Schwartz teori för grundläggande värderingar; socialt ansvarstagande i företag;

  Sammanfattning : Finansbranschen, vilken är en bransch beroende av relationer. Hållbarhetsarbete som innebär begränsning av social och miljömässig påverkan är idag en viktig del av företagande i många branscher. Hur hållbarhetsarbetet tas i uttryck kan skilja sig mycket även inom samma bransch. LÄS MER

 4. 4. Håller arbetsgivaren vad den lovar? : En kvalitativ studie om anställdas upplevelser av organisationens presenterade värdeerbjudande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Elin Holmström; Andersson Matilda; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Employer branding är ett omfattande ämnesområde som går ut på att attrahera individer samt behålla anställda inom en organisation. Anställda ses som humana resurser som man vill behålla inom organisationen för att värdefull kompetens och kunskap inte ska gå förlorad. LÄS MER

 5. 5. Banker på sociala medier kontra  kundernas attityder - hur skapas relationen? : En studie om bankernas aktiviteter på sociala medier samt kundernas inställning till bankernas tillvägagångssätt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jean Gharam; Adel Khan; [2019]
  Nyckelord :Relationer; sociala medier; marknadsföring; strategier; eWOM; digitalisering och banker;

  Sammanfattning : I följande uppsats undersöks banker som tillämpar sociala medier strategiskt i dess marknadsföring. Fokuset ligger i att förstå vilka strategier bankerna använder för att bilda samt utveckla relationer med deras kunder, samt hur kunderna tar ställning till bankernas aktiviteter på sociala medier. LÄS MER