Sökning: "Erik Håkansson"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Erik Håkansson.

 1. 1. SPOT-bombing i Falklandskriget?

  M1-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Erik Håkansson; [2020]
  Nyckelord :Shaun Clarke; SPOT-bombing; luftmaktsteori; små stater; strategisk påverkan; Falklandskriget; luftmakt; marinflyg; Argentina; Storbritannien;

  Sammanfattning : This study aims to test the strength of Shaun Clarkes air theory SPOT-bombing for small nations, to see if the theory could be of good use for all the small states around the world which are not able to master the capacity needed for large nation air theories. The British use of airpower during the Falkland war serves as case which is compared to the SPOT-bombing theory. LÄS MER

 2. 2. Banach-Tarskis paradox: fria och godartade grupper

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Björn Eriksson; Erik Håkansson; Maria Lindström; Nazli Raufi; David Sjögren; [2019-06-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete bevisar Banach-Tarskis paradox för den slutna bollen medorigo bortplockad, B3 n f0g, i euklidiska rummet R3. Detta bevisas genom att låta en fridelgrupp till den speciella ortogonala gruppen i tre dimensioner, SO(3), verka på B3nf0g. LÄS MER

 3. 3. Statistical Modelling of Pedestrian Flows

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Erik Håkansson; [2019-06-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Pedestrian counts and in particular their relation to the buildings in the vicinity of the streetandtothestructureofthestreetnetworkisofcentralinterestinthespacesyntax field. This report is concerned with using statistical techniques to model pedestrian countsandinparticularhowthesecountsvaryovertheday. LÄS MER

 4. 4. Hur förhåller sig kommuner till kravet att lämna upplysningar om väsentliga personalförhållanden? : En kvantitativ studie om kommunal redovisning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Erik Håkansson; Malin Anderbygd; [2019]
  Nyckelord :Municipal accounting; Significant personnel conditions; Annual reports; Positive accounting; Kommunal redovisning; Väsentliga personalförhållanden; Årsredovisningar; Positiv redovisningsteori; Institutionella teori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den kommunala redovisningslagen ställer krav på att kommuner ska lämna upplysningar om väsentliga personalförhållanden i sina årsredovisningar. Lagen definierar dock inte vad som är väsentliga personalförhållanden. LÄS MER

 5. 5. Säkerhet & Människan - Hur olika faktorer påverkar säkerhet och medvetenhet inom verksamheter

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Andreas Andersson; Erik Håkansson; Martin Ström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER