Sökning: "David Sjögren"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden David Sjögren.

  1. 1. Banach-Tarskis paradox: fria och godartade grupper

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

    Författare :Björn Eriksson; Erik Håkansson; Maria Lindström; Nazli Raufi; David Sjögren; [2019-06-18]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Detta kandidatarbete bevisar Banach-Tarskis paradox för den slutna bollen medorigo bortplockad, B3 n f0g, i euklidiska rummet R3. Detta bevisas genom att låta en fridelgrupp till den speciella ortogonala gruppen i tre dimensioner, SO(3), verka på B3nf0g. LÄS MER

  2. 2. Samordnad varudistribution : En fallstudie på förbrukningsmaterial till vården i Region Östergötland

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

    Författare :Tova Robertsson; David Sjögren; [2019]
    Nyckelord :Samordnad varudistribution; coordinated freight distribution; Region Östergötland;

    Sammanfattning : Region Östergötland are responsible for deliveries of consumable goods to hospitals, health centres, public dental clinics and other customers in Östergötland county. Today, this is done through two different material flows. These are the inner and the outer material flows. LÄS MER

  3. 3. Digital CRM och kundlojalitet inom B2B : Ger ökad tillgång till kundinformation ökad lojalitet?

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Oktay Körhan; David Sjögren; [2018]
    Nyckelord :Kundlojalitet; CRM; Customer Relationship Management; CRM-strategi; CRM-system; digital kundinformation; B2B;

    Sammanfattning : Kundlojalitet är ett mål för många företag som medför såväl utmaningar som potentiella konkurrensfördelar. I syfte att förbättra kundrelationer och därigenom öka kundlojaliteten har konceptet CRM (Customer Relationship Management) vuxit fram. LÄS MER

  4. 4. Att hantera funktionärer utifrån organisationers perspektiv : En kvalitativ studie om hur organisationer som arrangerar idrottsevenemang hanterar funktionärer gällande rekrytering och behållande

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

    Författare :Alicia Sjögren; David Arne; [2016]
    Nyckelord :Organisation; sporting event; volunteer; recruitment; retention; Organisation; idrottsevenemang; funktionärer; rekrytering; behållande;

    Sammanfattning : Flertalet evenemang är idag beroende av funktionärer för att genomföras. Att ha funktionärertill hjälp är ekonomiskt bärkraftigt för organisationer som anordnar evenemang, då de intebehöver anställa betald personal. LÄS MER

  5. 5. Barns upplevelser av rörelse : -en intervjustudie med sex- och sjuåringar

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Susanne Sjögren; David Lagerstrand; Malin Johansson; [2008]
    Nyckelord :rörelseaktivitet; tankar; rörelse; medvetenhet; barn;

    Sammanfattning : .... LÄS MER