Sökning: "gender diversification"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden gender diversification.

 1. 1. ON THE SWEDISH SOCIAL INSURANCE AGENCY AND ITS APPROACH TO DIVERSITY: A Study of Social Inclusion and Diversity in the Swedish Social Insurance System (SSIA)

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mattias Lagerstrand; [2018-10-05]
  Nyckelord :Swedish social security agency; equal provision; diversity; diversification of diversity; superdiversity; welfare provision; linguistic diversity; migrant networks; Gothenburg;

  Sammanfattning : Previous research has shown that the study of diversity need to account for variables other than ethnicity and nationality in order to provide more nuanced findings of the local diversity of experiences also on the basis of e.g. age, gender, migration status and linguistic diversity. LÄS MER

 2. 2. Investera utifrån min spegelbild, eller någon annans? : En studie om förändring i kvinnlig ägarstruktur vid en förändrad könsfördelning i styrelse och ledning.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ann Forsberg; Martin Rosström-Ejnar; [2018]
  Nyckelord :female shareholders; stereotypes; risk averse; gender diversification; comparison; Kvinnliga aktieägare; stereotyper; riskbenägenhet; könsdiversifiering; jämförelse;

  Sammanfattning : Denna studie bidrar till området behavioral finance och ger en ökad förståelse om hur kvinnliga aktieägare påverkas av stereotyper och igenkänning. Diskussionen kring att en könsdiversifierad styrelse och företagsledning kan bidra till en stabilare och ökad tillväxt uppmärksammas i allt fler länder, däribland Sverige vars jämställhet mellan kvinnor och män är hög. LÄS MER

 3. 3. Sustainable Livelihoods: Household adaptation strategies to climate change and Gender structures : - A case study in two mid-hills agrarian mountain communities of Nepal

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Jonna Elofsson Bjesse; Sara Gräntz; [2017]
  Nyckelord :Climate Change; Vulnerability; Adaptation; Livelihood diversification; Gender; Nepal;

  Sammanfattning : This study aims to investigate the influence of livelihood strategies and gender structures for climate change adaptation among rural households in two mid-hills agrarian mountain communities in Nepal. The Sustainable Livelihoods (SL) framework has been used to provide a holistic and micro-level perspective of livelihood strategies. LÄS MER

 4. 4. Svenska bolagsstyrelsers jämställdhet och Corporate Social Responsibility : Ett genusperspektiv

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Tobias Heinonen; Isaak Clavijo-Retamales; [2017]
  Nyckelord :Board composition; diversity; gender equality; gender; CSR; Sweden; critical mass; stakeholders.; Styrelsens sammansättning; mångfald; jämställdhet; kön; CSR; Sverige; kritisk massa; intressenter.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida antalet och andelen kvinnor i styrelsen påverkar företags CSR-prestation och -diversifiering. Studien har även ett explorativt syfte genom att uppsatsskribenterna redogör för och utforskar en egenskapad metod som kan bidra med en alternativ operationalisering av CSR-diversifiering. LÄS MER

 5. 5. Valberedningens sammansättning och dess påverkan på styrelsens könsfördelning.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Marie Sönnerfors; Elina Rapp; [2017]
  Nyckelord :Nomination Committee; Board; composition; diversification; Valberedning; styrelse; sammansättning; diversifiering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ges samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets samtliga områden (SCB, 2016). Sverige är världens fjärde mest jämställda land men trots detta är det endast 28,1 procent kvinnor i svenska börsbolagsstyrelser och 10 procent kvinnor i svenska valberedningar (WEF, 2016; AllBright, 2015). LÄS MER