Vad kostar ”kalaset”? : Kostnadskalkyl för en svensk modell av äldreomsorg till Chile

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Pavel Goryachev; Thomas Åslin; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Äldreomsorg och äldreboenden i Chile finns idag i liten utsträckning och är då privat finansierad, då omsorg av äldre i Chile tidigare främst har lösts med hjälp av familjen. Chiles förändrade ekonomiska, demografiska samt politiska situation har nu gjort att den chilenska staten tagit intresse i olika alternativ av äldreomsorg. Denna uppsats syfte var att skapa en kostnadskalkylering för en svensk modell av äldreboende anpassat till förhållanden och har skrivits på uppdrag från kommun i Santiago, Chile. Kostnadskalkylen skall användas som ett underlag för ett förslag om en uppstart av en chilensk äldreomsorgsverksamhet som skall utarbetas och lämnas till uppdragsgivaren. Metodologiskt sett har ett kvalitativt angreppssätt med intervjuer använts för att insamla data om kostnader från svenska äldreboenden samt information om prisnivåer i Chile. Olika metoder för kostnadskalkylering har genomgåtts innan valet av en självkostnadskalkyl beräknad med divisionsmetoden använts. Kostnaden för en svensk variant av hemtjänst per arbetad timme blev 83, 33kr (5669CLP) inkluderande personalkostnad samt transportkostnader. Enligt vår kostnadskalkyl för en svensk variant av ett äldreboende blev månadskostnaden per person 4241kr (288 530CLP) eller en dygnskostnad på 141, 37kr (9618CLP). Dessa kostnader är baserat på en personaltäthet på 0,6 - en förbrukningsmaterialskostnad på 55,73 kr per person och dygn; samt att övriga kostnader beräknades till 15, 13kr per boende och dygn. Vi menar att med en kostnadsberäkning baserad på ”svensk kvalité” med en personaltäthet på 0,6 samt att vår totalkostnad blir liknande ett chilenskt vårdhem, kommer denna kostnadskalkyl att vara ett starkt positivt beslutsunderlag till ett beslut om uppstart av någon form av äldreomsorgsverksamhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)