En analys av tre olika kompositionsmetoder

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Sammanfattning: Nino Hellberg Håkansson har undersökt hur olika metoder för att skriva musik påverkar de stycken han skriver. Arbetet börjar med att undersöka hur tre av hans kompositioner är uppbyggda. Dessa verk har skrivits med tre olika kompositionsmetoder. Den första arbetsmetoden är att jobba ut verkets form först och sedan jobba ut det detaljerade materialet efter denna struktur. Den andra är att direkt arbeta på små musikaliska fragment, som senare sätts ihop till en större form. Det tredje sättet är en kombination av de två första sättet, där man jobbar med musikaliska fragment, samtidigt som man har en storform som de ska passa in i. Nino tittar på fördelar och nackdelar med de olika metoderna, och även på vilka musikaliska spår som metoderna lämnar på kompositionen. Till sist kommer han fram till att det både handlar om att kombinera den första och andra arbetsmetoden för att hitta en arbetsprocess som är personlig, samtidigt som man försöker förnya sig genom att arbeta med metoder man inte är bekväm med.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)