”It’s time to break the rules”, Kvinnligt författarskap i ett postrevolutionärt Egypten

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att analysera fyra berättelser, skrivna av egyptiska kvinnor och publicerade efter den egyptiska revolutionen, nämligen historierna Aṭwal mimmā yanbaghī och Qiṣṣa shatwiyya av Hanan Elbadawi samt novellerna Bint rāgil och Samāra ṭ-Ṭarābīshī av Shaimaa Elmaria. Uppsatsens berättelser analyseras utifrån frågeställningarna: • Vad är det för teman? • Vad är det för språk och stil? • Vad är det för budskap? Uppsatsen bygger på en jämförande analys, texterna analyseras utifrån framförallt Sabry Hafez teorier om den moderna arabiska novellen. Intervjuer med de två författarna har genomförts. Övriga källor är litteratur, ett föredrag samt en paneldebatt. Alla berättelserna utspelar sig i Egypten, handlar främst om kvinnor och är skrivna på modern standardarabiska, men innehåller kairoarabiska i varierande grad. Elbadawis texter tar upp teman såsom olycklig kärlek, döden och de har en romantisk stil. Elmarias noveller är mer realistiska och vill beskriva verkligheten, en handlar om en verklig person, en man som fått sitt hjärta krossat och hur han då förlorar sitt förstånd, den andra vill beskriva kvinnors ojämnställda situation i Egypten. Elbadawi vill inte sända något budskap med sina berättelser, hon vill beskriva och förmedla en känsla. Elmaria däremot har ett budskap med varje novell, i de aktuella novellerna; att inte döma samt att visa på kvinnors ojämnställda situation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)