Sökning: "romantik"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet romantik.

 1. 1. Jordens poesi : Biophilia-hypotesen som ekokritisk läsning av Wordsworth, Coleridge och Keats

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Madeleine Aggerstam; [2019]
  Nyckelord :Ekokritik; Biophilia-hypotesen; Biofili; Biophilia hypothesis; Wordsworth; Coleridge; Keats; Natur; Ekocentrism; Antropocentrism; Romantik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. RÄTA VINKLAR OCH ETT STÄNK AV ROMANTIK –en trädgårdshistorisk undersökningav miljonprogrammets småhusträdgårdar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Malin Augustsson; [2018-01-25]
  Nyckelord :garden history; garden design; residental gardens; the million program; Sweden; 1960-ies; 1970-ies;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie masterexamen i Kulturvård, 120 hpGöteborgs universitet,Institutionen för kulturvård2017ISSN 1101-3303ISRN GU/KUV–17/28–SE.... LÄS MER

 3. 3. Reisen am Rande des Heimischen : Schwedische Romantiker auf Reisen in Deutschland und die Bilder Schwedens in deutschen Reiseberichten 1800–1828

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Tyska

  Författare :Viking Peterson; [2018]
  Nyckelord :Reisebericht; Imagologie; Intertextualität; Fremdbilder; Selbstbilder; Deutschland; Schweden; Arndt; Romantik; reseskildring; Atterbom; Arndt; Livijn; Geijer;

  Sammanfattning : This thesis examines the images of Germany and Sweden in several travelogues during a period of approximately thirty years (1800–1828). The objective is to analyse German and Swedish travelogues and their descriptions of the respective neighbouring country to view how the relationship between the two countries was perceived. LÄS MER

 4. 4. Chimär - Symphony No.1 in D major : orkestrering och arrangering av popmusik för symfoniorkester

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Simon Svedmyr; [2018]
  Nyckelord :Orkestrering; instrumentering; arrangering; genreöverskridande; populärmusik; symfoniorkester;

  Sammanfattning : I det här projektet undersöks vad resultatet blir när melodier ur egenskriven populärmusik orkestreras och arrangeras för symfoniorkester i den klassiska formen av rondo, i detta fall efter en äldre form av rondo bestående av fyra återkommande teman samt tre episoder eller avvikelser från temat. Denna typ av rondo var populär under barocken och romantiken. LÄS MER

 5. 5. Utsikter från ett berg: Elisée Reclus, människan & naturen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Emma Hultqvist; [2018]
  Nyckelord :Elisée Reclus; History of ideas; man’s relationship with nature; modernity; romanticism; idé- och lärdomshistoria; människans relation till naturen; modernitet; romantik; Cultural Sciences; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Which question is more pressing today than the ongoing environmental destruction and the renegotiation of the relationship between man and nature that needs to follow? An early critic of this destruction of nature by the hand of man was the French 19th century geographer Elisée Reclus. Since Reclus was a politically active anarchist, well known in his day, most often only his political ideas are examined. LÄS MER