Sökning: "romantik"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet romantik.

 1. 1. Från folksaga till film – en adaptionsstudie av Rödluvan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Malin Gerdin; [2020]
  Nyckelord :Rödluvan; Adaptionsstudie; Sagor; Olika medier; Bröderna Grimm; Catherine Hardwike.;

  Sammanfattning : Sagor kan uttrycka en förtrollande fantasivärld där allt kan hända. De är en självklarhet i många hem och sagans intriger och spänningsmoment kan ge hela familjen en upplevelse. Syftet med den här studien är att genomföra en flerdimensionell adaptionsanalys av två olika versioner av sagan om Rödluvan och Vargen. LÄS MER

 2. 2. Der Sandmann : von E.T.A. Hoffmann bis Freddy Krüger

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Tyska

  Författare :Julian Kemmer; [2020]
  Nyckelord :Der Sandmann; E.T.A. Hoffmann; Intermedialität; Intertextualität; Gruselfigur; Lars Kepler; Sebastian Fitzek; Michael Mikolajczak; The Residents; Paul Berry; Grimm - Serie; Sleepy Hollow - Serie; Wes Crawen; Freddy Krüger;

  Sammanfattning : In dieser Arbei wird, auf Grundlage der Figur des Sandmanns von E.T.A. Hoffmann, nach Gruselfiguren in der Moderne gesucht, die ebenfalls als Sandmänner ansehen kann. LÄS MER

 3. 3. Den hållbara kärleksrelationen : Fem heterosexuella pars upplevelser om essensen i en lycklig och varaktig kärleksrelation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rosanna Wiklund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har konstaterat att grundläggande element för en funktionell kärleksrelation är ett givande och tagande, ett behov av den andre, romantik samt kamratskap. Den här studiens syfte var att undersöka vad som karaktäriserar en fungerande och lycklig kärleksrelation mellan en man och en kvinna och vad det är som får den att bli varaktig. LÄS MER

 4. 4. De inte alltför främmande : Författarideal, relationer och litterära system i fem svenska filmer

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Setterwall Klingert; [2020]
  Nyckelord :Writers on film; authorship; fictional authors; publishing studies; literature and film; literature sociology; Autor; Autorin; Schriftsteller; Schriftstellerin; Schriftstellerfilme; Literatur und Film; Verlag; Verlagsstudien; Författare; författarskap; författarideal; film; filmstudier; förlagsstudier; litteratursociologi;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen ingår i det forskningsfält som undersöker hur konstnärer skildras i fiktion. Specifikt handlar den om författarroller på film, ett område som beforskats i såväl Tyskland som den anglosaxiska världen (kända exempel är Kirsten Netzows Schriftstellerfilme(2005) samt antologin The Writer on Film (2013)) men knappt alls i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Jordens poesi : Biophilia-hypotesen som ekokritisk läsning av Wordsworth, Coleridge och Keats

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Madeleine Aggerstam; [2019]
  Nyckelord :Ekokritik; Biophilia-hypotesen; Biofili; Biophilia hypothesis; Wordsworth; Coleridge; Keats; Natur; Ekocentrism; Antropocentrism; Romantik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER