Sri Lanka 2008-2009 : Militärteoretisk analys av den Singalesiska kampanjen mot LTTE

Detta är en Magister-uppsats från Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

Sammanfattning:

Sri Lanka har varit skådeplatsen för ett av nutidens blodigaste och längsta uppror. LTTE bedrev ett uppror med en separatistisk målsättning att skapa en egen Tamilsk stat på norra Sri Lanka. LTTE hade segern inom räckhåll 2006, men den Singalesiska regeringen lyckades vända LTTE framgång. En regeringsoffensiv 2008-2009 resulterade i ett totalt militärt nederlag för LTTE. David Galulas teorier kring COIN har influerat författarna till FM 3-24. FM 3-24 tillsammans med författarna Nagl och Kilcullen kan ses utgöra den nutida dominerande teoribildningen kring COIN vilket benämns som people-centric COIN. People-centric har som målsättning att bryta konnektiviteten mellan insurgenten och lokalbefolkningen. Kritiker mot FM 3-24 anser att doktrinen är för tandlös och vill istället fokusera på att nedkämpa insurgenten. Denna teoribildning benämns enemy-centric COIN.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)