Kommunala flickskolan i Karlstad : En studie av utbildningen på den kommunala flickskolan i Karlstad mellan 1914, 1935 och 1943, ur ett genusperspektiv

Detta är en L2-uppsats från Karlstads universitet

Författare: Rasmus Åberg Tärnklev; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)