Elbilen - en lönsam investerng? : En kvalitativ studie för hur offentliga verksamheter ska hantera övergången till en elektrifierad fordonsflotta ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv

Detta är en Master-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)