Sökning: "soundtrack"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet soundtrack.

 1. 1. Musikalisk återvinning : En studie i att komponera om filmmusik till spelmusik

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Jonas Christensen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med mitt arbete är undersöka huruvida återanvändning av material från tidigare kompositioner kan resultera i en tonsättning med egen originalitet och verkshöjd. Jag valde att koncentrera mig på att skriva soundtrack-musik till rörlig bild, för att inte riktlinjerna jag förhöll mig till endast skulle vara relaterade till musik. LÄS MER

 2. 2. Vardagens Soundtrack

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Jennifer Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Streaming; Musikkonsumtion; Identitet; Påverkan; Nostalgi; Kultur; Minnen; Spotify;

  Sammanfattning : Streaming och användandet av digitala musiktjänster tar upp en allt större del av våra vardagliga liv, vilket kan komma att påverka musikens mening och betydelse för oss som musikkonsumenter.
 Syftet med denna studie är att undersöka hur tre stycken utvalda respondenter förhåller sig till musik via dagens strömmande musiktjänster, samt ifall den digitala musikkonsumtionen påverkat respondenternas musikkonsumtion och på så vis skapat några vardagliga mönster eller beteenden hos dem. LÄS MER

 3. 3. Romanens soundtrack - Musikens roll i Juno & Juliet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Jill Wiberg; [2019]
  Nyckelord :music; novel; irish literature; youth literature; julian gough; juno and juliet; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Historiskt Ljudlandskap

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Simon Skarpemo; [2017]
  Nyckelord :Soundscape; sound environment; perception; sound design; Ljudlandskap; ljudmiljö; uppfattning; ljuddesign;

  Sammanfattning : “Ditt ljud är mitt ljud är vårt ljud.” - Brandon Labelle(2010) Allt ljud i vår omgivning bidrar och bildar en massa olika akustiska ljud ekologier, från naturliga ljud i en natur akustisk omgivning som består utav ljud från djur, vind & förändringar i vädret, till konstgjort ljud skapad av människor. LÄS MER

 5. 5. Soundtrack till din vardag: En kvalitativ studie om musikkonsumtion i digitala medier, individens upplevelse av identitet och konnektiva kulturer

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :David Carlsson; William Wikner; [2017]
  Nyckelord :Musik; Konnektivitet; Identitet; Digitala medier; Musikkonsumtion; Genre; Algoritmer; Mobilitet; Spotify;

  Sammanfattning : Via fyra fokusgruppsdiskussioner bestående av individer i varierande åldrar syftar den här kvalitativt präglade studien att nå ökad förståelse kring vad en digital distribution och konsumtion av musik har för inverkan på upplevelsen av musik, samt vilka betydelser och funktioner som musikkonsumtion fyller i vardagen. Studiens teoretiska ramar utgår från kulturstudietraditionen och politiskt-ekonomiskt teori, för att på så vis ta avstamp i individernas upplevelser och erfarenheter och se hur det står i relation till hur musiken distribueras på digitala plattformar samt teknologin som används för konsumtionen. LÄS MER