Sökning: "Fear"

Visar resultat 1 - 5 av 3176 uppsatser innehållade ordet Fear.

 1. 1. Barns rätt till skydd och barns rätt till delaktighet - (o)förenliga rättigheter? En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares beskrivningar av att arbeta med barn och ungas delaktighet vid LVU-ärenden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Rebecca Sylten; [2022-02-08]
  Nyckelord :children’s participation; ; article 12 of the convention on the Rights of the child; compulsory care; care of young people special provision act; child perspective; children’s perspective; social worker perspective;

  Sammanfattning : Several investigations and reports show that Swedish social services do not sufficiently provide children’s and young people’s right to participation in cases of care of young people (special provision) act. The aim of this study was to explore how, if at all, social workers working with children and young people in Western Sweden describe themselves working with children’s participations in cases of care of young people (special provision) act. LÄS MER

 2. 2. "LANDAR GANSKA HÅRT IBLAND OCH KRYPER UNDER SKINNET PÅ EN" : En kvalitativ intervjustudie om socialarbetarens erfarenheter och upplevelser av arbetsrelaterat hot och våld

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Julius Paulus; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine social workers experiences with work-related threats and violence. The essay is based on a qualitative research approach with five semi-structured interviews. LÄS MER

 3. 3. Gender-Based Violence in Resettlement Camps: the Internally Displaced People of Northern Mozambique

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Marta Pinhal Rocha; [2022]
  Nyckelord :Gender-Based Violence; Internally Displaced Girls and Women; Resettlement Camps; Mozambique; Cabo Delgado;

  Sammanfattning : Gender-based violence has been widely used by various actors against the most vulnerable individuals in conflict-affected settings. Internally displaced girls and women are especially susceptible to suffer from this type of violence; nevertheless, they frequently choose not to report it. LÄS MER

 4. 4. EU-kommissionens direktivförslag om tillräckliga minimilöner - En analys av förslagets rättsliga grund och möjliga effekt på den svenska arbetsmarknadsmodellen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emma Sandkvist; [2022]
  Nyckelord :Law and Political Science; EU-rätt; Europeiska kommissionen; Direktivförslag; Minimilön; Rättslig grund; 153 FEUF; Direkt påverkan; Arbetsrätt; Svenska arbetsmarknadsmodellen; Kollektivavtal; Lönebildning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : EU-kommissionen har, som ett led i arbetet mot ett mer socialt Europa, presenterat ett förslag till direktiv avseende tillräckliga minimilöner tillåtandes en skälig levnadsstandard. Direktivförslaget hänvisar till EU:s befogenheter att införa åtgärder på området för arbetsvillkor. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av palliativ vård : Litteraturöversikt

  M1-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Kia Smith; Tilde Zetterqvist; [2022]
  Nyckelord :Patient; Palliative care; Experience; Family; Nursing staff; Patient; Palliativ vård; Upplevelse; Familj; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid palliativ vård botas inte längre sjukdomen, utan fokus ligger på att lindra patientens symtom. Patienter med palliativ vård förekommer på olika vårdenheter och därmed är det nödvändigt att sjuksköterskan är kompetent inom området och arbetar yrkesetiskt. LÄS MER