Synliggörande av provfordonets elsystemstatus

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Adnan Hossain; [2016]

Nyckelord: leveransdatabas; programmering; styrenheter; scania; elsystem;

Sammanfattning:

Projektets mål är att utveckla ett eller flera program för att möta de behov systemutvecklarna har. I dagsläget är det väldigt problematiskt att bestämma en lastbils konfiguration sett på elsystem. Det krävs en stor teknisk bakgrund samt att det är väldigt tidskrävande. Detta i sin tur leder till att processen för systemtester dröjer och allt testandet av lastbilar tar längre tid. Lastbilarna som är prototyper byggs efter framtidens behov och kräver kontinuerligt testande. Därav är önskemålen stor kring utvecklandet av ett program som minimerar tidsförlusten och som inte kräver en så stor teknisk bakgrund. Utvecklandet skedde i Microsoft Visual Studio som är ett utvecklarprogram där programmeringsspråket är C\# och asp .net. För hanteringen av data gällande bilarna så användes databaser där dataflödet styrdes med hjälp av frågespråket SQL. Resultatet av projektet vart en webbapplikation och en uppgradering av ett befintligt program. I detta skede är webbapplikationen och det tillhörande programmet ute på testning bland Scania anställda och framtida uppdateringar och justeringar är inplanerade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)