Cryptosporidium, Giardia lamblia och Dientamoeba fragilis kan detekteras med högre sensitivitet med RT-PCR jämfört med mikroskopi

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Biomedicinsk laboratorievetenskap

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)