Sökning: "Giardia"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Giardia.

 1. 1. Diagnos och behandling av Giardia duodenalis i en naturligt infekterad hundkoloni

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Julia Svensson; [2021]
  Nyckelord :Giardia; hund; behandling; fenbendazol; metronidazol;

  Sammanfattning : Giardia duodenalis är en flagellat som koloniserar främre tunntarmen och det är en vanlig parasit hos hundar över hela världen. Symptombilden vid giardiainfektion varierar då patogenesen för giardiasis är multifaktoriell och beror på faktorer hos både värddjuret och parasiten. G. LÄS MER

 2. 2. Recombinant production of the Giardia intestinalis cysteine protease CP10217 in Pichia pastoris

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för cell- och molekylärbiologi

  Författare :Sofia Gräsberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Giardia intestinalis is one of the leading causes of diarrheal diseases, affecting about 280 million people every year. By characterizing the virulence factors of G. intestinalis, new drug targets can be found to treat giardiasis. LÄS MER

 3. 3. Host cell response upon exposure to Giardia intestinalis glycoproteins in vitro

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Författare :Inês Neves; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Giardia intestinalis is an intestinal parasite responsible for a burden of millions of infections worldwide yearly, especially in children. Although the disease affects millions there is poor understanding of the pathophysiology of the parasite and how it causes disease. LÄS MER

 4. 4. Development of monitoring program for water safety in small-scale water treatment plants in rural areas of Ecuador

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Tone Sigrell; [2018]
  Nyckelord :Safe water; Quantitative microbial risk assessment; QMRA; Sustainable water access; Water quality monitoring; kvantitativ mikrobiell riskanalys; QMRA; hållbar dricksvattenförsörjning; vattenkvalitétsövervakningsprogram;

  Sammanfattning : Globally a major health concern according to the World health organization (WHO, 2011) is gastro-intestinal infections caused by fecally contaminated water. The access to drinking water has increased due to international efforts, however the long-term sustainability and safety of the water accessed have gained criticism, and many water sources have proven to be both contaminated (UN, 2016) and badly managed (WHO, 2016a). LÄS MER

 5. 5. A comparative study of immunofluorescence, zinc sulphate centrifugal flotation and FASTest®GIARDIA strip for detection of Giardia in dogs and cats

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Baraah Salih; [2018]
  Nyckelord :Parasites; Giardiasis; Feces; SNAP test; Zoonotic;

  Sammanfattning : Giardia intestinalis is the most common parasite found in dogs and cats. It is traditionally diagnosed using a microscope. These methods include direct immunofluorescence, DIF, and zinc sulphate centrifugal flotation, ZnSO4 C-flotation. LÄS MER