Sökning: "feline"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade ordet feline.

 1. 1. Nutrition för viktminskning hos överviktiga katter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Therese Johansson; Emma Lundberg; [2020]
  Nyckelord :katt; djuromvårdnad; övervikt; fetma; viktminskning; viktkontroll; viktnedgång; viktminskningsdiet; nutrition; metabol diet; metabolt foder; torrfoder; våtfoder;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma är ett vanligt problem hos tamkatter. Detta påverkar hälsotillståndet hos djuret och kan leda till en ökad risk att drabbas av följdsjukdomar samt till en försämrad livskvalitet. Det är därför essentiellt att övervikt och fetma behandlas. LÄS MER

 2. 2. Stödmatning av inappetent katt : olika metoders förekomst och hur de fungerar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Desirée Ljungberg; Anna Pettersson; [2020]
  Nyckelord :esofagussond; inappetens; katt; nossvalgsond; stödmatning;

  Sammanfattning : Inappetens är ett vanligt förekommande problem hos katt och en av de vanligaste orsakerna till att kattägare uppsöker veterinär. Denna studie omfattar en litteraturstudie om de vanligaste sjukdomarna som kan leda till inappetens hos katt samt en översiktlig beskrivning av olika stödmatningsmetoder med fokus på sonder och deras användningsområden. LÄS MER

 3. 3. Övervikt hos katt : kända riskfaktorer och vanliga följdsjukdomar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Daniel Karved; [2020]
  Nyckelord :fetma; felin; följdsjukdomar; katt; riskfaktorer; övervikt;

  Sammanfattning : Övervikt hos katt är ett växande problem och så mycket som 63% av kattpopulationen i vissa områden i världen lider av övervikt eller fetma. Övervikt associeras med en rad följdsjukdomar dels på grund av den rent mekaniska påverkan på kroppen som övervikt leder till och dels som följd av de metabola förändringar som sker i kroppen på grund av en ökad mängd fettvävnad. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av SediVue Dx med hund- och katturin : kan ett instrument ersätta manuell räkning av urinsediment i mikroskop?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Beatrice Utterström; [2020]
  Nyckelord :urinsediment; SediVue; hund; katt; erytrocyt;

  Sammanfattning : Analys av urin är en viktig undersökning som ger information om urinvägarna och njurarnas funktion samt ibland även om sjukdomar utanför urinvägarna, som exempelvis diabetes mellitus. Urinanalysen består av att undersöka urinens färg och transparens, specifik vikt, kemisk analys via urinsticka och manuell bedömning av urinsediment. LÄS MER

 5. 5. Profylaktisk tandvård och tandproblem hos katter : en enkätstudie om kattägares kunskap samt djurklinikernas informationsförmedling

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Louise Axelsson Puurtinen; Kristin Oskarsson; [2020]
  Nyckelord :katt; profylaktisk tandvård; tandproblem; informationsförmedling; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Parodontala sjukdomar och tandproblem är vanligt förekommande hos katter. Gingivit och tandresorption är exempel på sådana sjukdomar. För att undvika att tandproblem uppstår är det av stor vikt att utföra regelbunden profylaktisk tandvård. Detta i form av exempelvis tandborstning eller nyttjande av tandfoder. LÄS MER