Sökning: "inappetens"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet inappetens.

 1. 1. Gräsbetessjuka hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Frida Bergman; [2017]
  Nyckelord :gräsbetessjuka; grässjuka; häst; patologi; etiologi; C. botulinum;

  Sammanfattning : Gräsbetessjuka är en dysautonomi som kan drabba hästar och ger neuronal degeneration. Sjukdomen påverkar både det centrala och det perifera nervsystemet. Ingen behandling finns och de flesta hästar som insjuknar drabbas av den akuta formen och dör inom 48 timmar om de inte avlivas tidigare. LÄS MER

 2. 2. Förekomst och hantering av inappetens hos katt i samband med stationärvård

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Emelie Nygren; [2017]
  Nyckelord :katt; ; felin; ; inappetens; ; anorexi; ; hyporexi; ; stationärvård; cat; ; feline; ; inappetence; ; anorexia; ; hyporexia; ; stationary care;

  Sammanfattning : Detta arbete omfattar en genomgång av journaler från 55 katter som vårdats på vård- och intensivvårdsavdelningen vid Universitetsdjursjukhuset i Uppsala under perioden februari till maj 2015. Syftet med studien var att undersöka förekomst och hantering av inappetens hos inskrivna katter och få en bild av hur man hanterar dessa patienter på klinik. LÄS MER

 3. 3. Anti-Müllerian hormone in canine pyometra

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Malin Ottosson; [2017]
  Nyckelord :Anti-Müllerian hormone; canine; pyometra;

  Sammanfattning : The anti-Müllerian hormone (AMH) determines whether a foetus develops a male or female phenotype but the hormone is also produced in the adult; in the testes in males and in ovaries in females. In the ovaries, it is produced by the granulosa cells surrounding the pre-antral to small antral stage follicles. LÄS MER

 4. 4. Panosteit hos hund : möjliga etiologier

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Marie Häggmark; [2017]
  Nyckelord :hund; panosteit; enostosis; hälta; växande; stora raser; tillväxtrubbning;

  Sammanfattning : Panosteit är en sjukdom som förekommer över stora delar av världen och karakteriseras av intramembranös benbildning i det medullära benet. Sjukdomen drabbar främst växande hundar av stora raser. Schäfrar anses vara predisponerade för sjukdomen och hanhundar drabbas i större utsträckning än tikar. LÄS MER

 5. 5. Kan fysisk aktivitet orsaka skador på magslemhinnan hos hundar?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Michaela Karlsson; [2017]
  Nyckelord :magsår; magkatarr; hund; träning; fysisk aktivitet; EIGD;

  Sammanfattning : Ansträngande fysisk aktivitet kan orsaka sjukdomar i magsäcken hos hundar och är ett välkänt fenomen även hos atleter av andra arter såsom hästar och människor. Det är framförallt magslemhinnan som drabbas vilket visar sig som magkatarr och magsår och syndromet benämns EIGD (Exercise-Induced Gastric Disease). LÄS MER