En bild säger mer än tusen ord? – Avvägningen mellan upphovsrätt och yttrandefrihet i svensk rätt respektive EU-rätt.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)