En förändrad livssituation. Hur anhöriga upplever att livet förändras när partnern får en synnedsättning

Detta är en Magister-uppsats från Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

Författare: Terese Hvegholm; [2011]

Nyckelord: Synnedsättning; anhörig; aktivitet; delaktighet;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)