En studie i självskydd : Kan Sverige ses som kommissarie Beck medans Norge ses mer som Gunvald när det handlar om självskydd?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Enheten för polisutbildning; Umeå universitet/Enheten för polisutbildning; Umeå universitet/Enheten för polisutbildning

Författare: David Nyström; Per Rönngren; Rickard Pasciak; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Detta fördjupningsarbete har vi skrivit som ett examensarbete på polisutbildningen i Umeå. Syftet har varit att belysa skillnader i utbildningen i självskydd mellan polisutbildningen i Umeå och polishögskolan i Bodö, Norge. Vi anser oss själva inneha en hel del kunskap och erfarenhet om självskyddet på polisutbildningen i Umeå, då vi snart har genomfört fyra terminer på polisutbildningen. Vi har utgått från intervjuer med två ansvariga lärare på respektive skola samt sex elever (tre kvinnliga och tre manliga) på respektive skola. Vi har dessutom tagit del av de båda skolornas studieplaner samt kurslitteratur i ämnet. Den främsta skillnaden vi kommit fram till är att utbildningarna har valt olika fokus för undervisningen i nämnda ämne. Utbildningen i Bodö har en mer teknisk inriktning medan Umeå kombinerar utbildningen på ett bredare sätt tillsammans med fler moment. Detta kan resultera i att de norska eleverna är mer tekniskt kapabla på det de har fått utbildning i, medan de svenska eleverna har större möjlighet att kombinera självskyddet med andra färdighetsmoment. Teknikmässigt så skiljer det sig mycket mellan de båda utbildningarna, en av de största skillnaderna är det så kallade pacificeringsläget som svensk polis använder sig av medan detta till stor del saknas i norsk undervisning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)