Ekoparkcenter Omberg

Detta är en Master-uppsats från KTH/Arkitektur

Sammanfattning: Vid Vätterns östra strand ligger Ekopark Omberg, ett av Sveriges mest välbesökta naturområden som har utnämnts till riksintresse för den unika naturen och kulturen. Mitt examensarbete föreslår ett besökscentrum till Omberg där vandringen bokstavligen leds igenom byggnaden. Entréplanet är separerat i tre trävolymer, placerade på en sockelvåning i betong, som hanterar terrängens lutning. Ovanpå vilar ett självbärande korrugerat plåttak. Denna logik är inspirerad av den kulturella kontexten på platsen, så som bland annat Alvastra kloster och de medeltida fornborgarna. Materialen i de olika volymerna är visuellt närvarande i varandra och definierar ytor och program. Byggnaden öppnar upp sig med ett timmerraster för att släppa in Vättern och Östgötaslättens horisontella landskap. Röksignalen från eldstäderna tillsammans med en varmt upplyst siluett, likt en lykta i mörkret, indikerar ett varmt välkomnande till Ekoparkcenter Omberg.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)