En applikation som skapar slingor av ljudinspelningar

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Författare: Jinwoo Yu; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: En applikation för mobila enheter skapades för en målgrupp som bestod av barn i åldern 6–10 år.Applikationen ingick som en del av en större applikation som hette Clappen, som bestod av fleramindre applikationer. Clappen utvecklades av forskningsinstitutet RISE Interactive på uppdrag avÖstergötlands sjukhusclowner, som arbetar med att besöka barn på sjukhus i Östergötland. Med lek,gestaltning och musik ger Östergötlands sjukhusclowner barnen en paus i vardagen. Clappens syftevar att förlänga närvaron av clownerna på sjukhuset.Applikationen som beskrivs i detta examensarbete hade som syfte att tillåta barn att skapa musikutan att behöva ha taktkänsla eller förmågan att sjunga i korrekt tonhöjd. Funktionalitet för inspelningimplementerades i applikationen och varje inspelning korrigerades med följande ljudmanipulationer:filtrering, analys med Fast Fourier Transform, sample slicing, tonhöjdsbyte med en fasvokoder, fadeoch kvantisering. Det grafiska gränssnittet utvecklades med följande metoder: fältstudie, effektkarta,prototyper, designmetoden “Crazy eights“ och användartest. Resultatet blev ett grafiskt gränssnitt somtilltalade målgruppen och som enligt användartestet var snabbt och enkelt för målgruppen att lära sig. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)