Förra århundradets kärlekskrig : En komparativ genusanalys av Hjalmar Söderbergs Den allvarsamma leken och Gun-Britt Sundströms För Lydia

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)