Sökning: "hindu"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet hindu.

 1. 1. Texts and Paratexts in a Colonial Context. Krupabai Satthianadhan's English Novels 'Saguna' and 'Kamala'

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Karin Edgardh; [2020-01-15]
  Nyckelord :India; Krupabai Satthianadhan; Saguna; Kamala; Gérard Genette; Autobiography; Conversion; Colonial literature;

  Sammanfattning : The anglophone Indian author Krupabai Satthianadhan (1862-1894) was a second-generation Christian convert and a member of the Christian Tamil family in colonial Madras. Knowledge of English was still a high-caste male privilege when Satthianadhan published reformist articles on female education. Her two novels, the autobiographical Saguna. LÄS MER

 2. 2. Den religiösa gemenskapens roll för skolungdomars välbefinnande : En tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Christian Andréasson; Linnéa Engholm; [2020]
  Nyckelord :Well-being; religion; adolescents; MHC-SF; Välbefinnande; religion; ungdomar; MHC-SF;

  Sammanfattning : Studien undersöker skillnader i ungdomars välbefinnande utifrån om ungdomen tillhör/är uppvuxen inom en religion eller inte, ungdomars deltagande i religiösa sammankomster samt skillnaden mellan de ungdomar som i huvudsak upplever socialt stöd från sin religion och de som har en mer fundamental uppfattning. Data har inhämtats från forskningsprogrammet Longitudinal Research on Development in Adolescence (LoRDIA) och består av totalt 1231 skolungdomar. LÄS MER

 3. 3. “In the spirit of the constitution” : A study of Amit Shah’s rhetoric on immigration and Indian identity

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Joakim Björkelid; [2020]
  Nyckelord :Amit Shah; Indian politics; Hindu Nationalism; Hindutva; Propaganda; BJP; Citizenship Amendment Act; Muslims; Communalism;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to analyse how India’s Minister of Home Affairs, Amit Shah, constructs the image of minorities and refugees in articles, speeches, and on social media platforms. The analysis is performed with the method of qualitative content analysis within a theoretical framework of propaganda put against the backdrop of Hindu nationalism. LÄS MER

 4. 4. Lexico-Semantic Areality in the Greater Hindu Kush : An Areal-Typological Study on Numerals and Kinship Terms

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Jacqueline Venetz; [2019]
  Nyckelord :Greater Hindu Kush; areal typology; lexical areality; numerals; kinship terms; Indo-Aryan; Iranian; Nuristani; Turkic; Tibeto-Burman; Burushaski;

  Sammanfattning : The Greater Hindu Kush designates a mountainous area extending from Afghanistan over Pakistan, Tajikistan and India to the westernmost parts of China. It is home to over 50 lan- guages from six different phyla; Indo-Aryan, Iranian, Nuristani, Turkic, Tibeto-Burman and the language isolate Burushaski. LÄS MER

 5. 5. Attityder till religiösa personbenämningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Cecilia Johansson Martinelle; [2019]
  Nyckelord :språkattityder; språkvetenskap; religionsvetenskap; matched guise-test; religiösa personbenämningar; attityder; kristen; muslim; hindu;

  Sammanfattning : I denna studie kombineras språkvetenskap och religionsvetenskap i syfte att undersöka studenters undermedvetna språkattityder till tre religiösa personbenämningar: muslim(er), hindu(er) och kristen(-na). Deltagarna består av studenter över hela Sverige och majoriteten har könsidentitet kvinna samt är i åldern 15-25 år. LÄS MER