Sökning: "hindu"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet hindu.

 1. 1. Lexico-Semantic Areality in the Greater Hindu Kush : An Areal-Typological Study on Numerals and Kinship Terms

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Jacqueline Venetz; [2019]
  Nyckelord :Greater Hindu Kush; areal typology; lexical areality; numerals; kinship terms; Indo-Aryan; Iranian; Nuristani; Turkic; Tibeto-Burman; Burushaski;

  Sammanfattning : The Greater Hindu Kush designates a mountainous area extending from Afghanistan over Pakistan, Tajikistan and India to the westernmost parts of China. It is home to over 50 lan- guages from six different phyla; Indo-Aryan, Iranian, Nuristani, Turkic, Tibeto-Burman and the language isolate Burushaski. LÄS MER

 2. 2. Attityder till religiösa personbenämningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Cecilia Johansson Martinelle; [2019]
  Nyckelord :språkattityder; språkvetenskap; religionsvetenskap; matched guise-test; religiösa personbenämningar; attityder; kristen; muslim; hindu;

  Sammanfattning : I denna studie kombineras språkvetenskap och religionsvetenskap i syfte att undersöka studenters undermedvetna språkattityder till tre religiösa personbenämningar: muslim(er), hindu(er) och kristen(-na). Deltagarna består av studenter över hela Sverige och majoriteten har könsidentitet kvinna samt är i åldern 15-25 år. LÄS MER

 3. 3. A Micro-Typological Study of Shina : A Hindu Kush Language Cluster

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för allmän språkvetenskap

  Författare :Nina Knobloch; [2019]
  Nyckelord :Micro-typology; Indo-Aryan languages; Greater Hindu Kush; Shina;

  Sammanfattning : In this thesis, 9 Indo-Aryan languages which have previously been classified as Shina languages were analyzed. A cognate analysis of basic vocabulary was conducted, in order to explore the relatedness of the languages. LÄS MER

 4. 4. En bild säger mer än tusen ord : Analys av gudabilder i religionsläroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Malin Rönnfjord Vedin; [2019]
  Nyckelord :Hinduism; Orientalism; Religion studies; Semiotic; Iconography; Schoolbooks; Gods; Policy documents; Secondary School; Hinduism; Orientalism; Religionskunskap; Semiotik; Ikonografi; Läroböcker; Gudar; Styrdokument; Grundskola; Bildanalys;

  Sammanfattning : I denna studie analyseras bilder i svenska religionsläroböcker för högstadiet. Syftet med denna studie är att granska och analysera hur ikoniska och anikoniska gudabilder inom hinduismen lyfts fram genom bilder i olika läroböcker sedan läroplanen (Lgr11) infördes. LÄS MER

 5. 5. Hinduiska kvinnors upplevelser av arrangerade äktenskap : En forskningsöversikt

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Clara Axelsson; [2019]
  Nyckelord :arranged marriage; Hindu marriage; women s experiences; mental illness; arrangerat äktenskap; hinduiskt äktenskap; kvinnors upplevelser; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : This is a study about Hindu women's experiences of arranged marriages. The study is based on previous research on women’s experiences. The purpose of this paper was to analyze the underlying factors that contribute to Hindu women experiencing that their mental health is affected by arranged marriages. LÄS MER