Afrikas befolkning i läromedelsböcker : En kvalitativ bildanalys

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Författare: Andam Jassem; Taufik Daud; [2020]

Nyckelord: Afrika; postkolonialism; eurocentrism;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)