Examensarbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

Författare: Agata Kawa; [2013]

Nyckelord: examenskonsert; violin;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)