Sökning: "Fanny Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Fanny Nilsson.

 1. 1. Behöver vi tillföra någonting? Behöver vi plocka bort någonting? : Förskollärares tankar kring relationen mellan materialitet och agens såsom det kommer till uttryck när den fysiska inomhusmiljön utformas utifrån barns lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Fanny Nilsson; Linnéa Widjeback; [2022]
  Nyckelord :Indoor environment; Pedagogical approach; View of children; Agency; Inomhusmiljö; Förhållningssätt; Barnsyn; Agens;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att ta del av förskollärares tankar kring relationen mellan materialitet och agens såsom det kommer till uttryck när de utformar den fysiska miljön inomhus utifrån barns lek. Vi utgår från ett onto-epistemologiskt perspektiv och studien bygger på en fenomenografisk metodansats. LÄS MER

 2. 2. "...Spreading happiness in a time of distress" : En kritisk diskursanalys om memes kopplat till covid-19

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Fanny Söndergaard; Madeleine Nilsson; [2022]
  Nyckelord :communication; memes; media; discourse; covid-19;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine memes on the internet linked to covid-19 to see what opinions, themes and discourses are presented. Hopefully this study can contribute to increase the understanding of the meme-culture, but also the meaning and function memes has in a crisis context such as the pandemic. LÄS MER

 3. 3. "Människor växer i det ideella" : En kvalitativ studie av ideellt engagerades psykologiska behov

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Fanny Lemdal; Marisol Nilsson Lopez; [2022]
  Nyckelord :Volunteering; non-profit organisations; needs; motivation; organisational structures; leadership; Ideellt engagemang; Ideella organisationer; behov; motivation; organisationsstrukturer; ledarskap;

  Sammanfattning : The objective of the study is to examine psychological needs of individuals working as volunteers. The needs can then be understood in relation to the structure of the organisation they are a part of. LÄS MER

 4. 4. THE EU’S ALLOCATION OF DEVELOPMENT AID – NORMATIVE OR STRATEGIC? - An analysis of aid distribution to African countries in relation to the inflow of Chinese FDI

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fanny Nilsson; [2021-06-22]
  Nyckelord :European Union; China; Africa; aid; FDI; normative power;

  Sammanfattning : Based on the European Union’s self-image of being a normative power and a ‘force for good’ in the world, this thesis examines the EU's role as an international aid donor. The EU’s development policy has developed during the last decades, and in line with its normative self-image the EU has established a set of idealist criteria that is meant to guide its aid allocation to developing countries. LÄS MER

 5. 5. När du plötsligt hittar den perfekta avokadon : Hur bör visuell kommunikation av budskap utformas för att unga män ska få en mer positiv attityd till att handla second hand-kläder?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Fanny Nilsson; Sofia Westin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att konsumera kläder har blivit en hobby och fritidssyssla för många människor idag, vilket bidrar till en hög efterfrågan av nya kläder. Den höga efterfrågan har en stor negativ påverkan på miljön eftersom textilproduktionen kräver enorma mängder energi och vatten. LÄS MER