Episka liknelser i Iliaden och Odysséen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Grekiska (antik och bysantinsk)

Sammanfattning: Ämnet för uppsatsen är episka liknelser i Iliaden och Odysséen. Med episka liknelser avses liknelser som återger ett skeende och inte bara ett objekt och dess egenskaper. Frekvensen av episka liknelser och motiven för liknelserna undersökes i båda verken. Vidare studeras vilka liknelser som har ett destruktivt innehåll. Ytterligare en frågeställning i uppsatsen är hur applicerbar Lakoffs och Johnsons metaforteori är på den episka liknelserna i de båda verken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)