Kronofogdemyndigheten, betalningsmoralens fostrare: en kvalitativ undersökning om hur åtta kronoinspektörer upplever och påverkas av sina arbetsuppgifter

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå/Arbetsvetenskap

Sammanfattning: Vi lever i ett kreditsamhälle. Kreditsamhället gör det möjligt för icke
förmögna att leva upp till den samhällsnorm som råder. Oförutsedda
händelser med ekonomisk svacka som följd kan då påverka krediterna till att
övergå i skulder. När skulderna skall drivas in skickas de numera oftast
till företag som specialicerat sig på indrivning, Inkasso/Intrum Justitia.
Deras metoder innebär för den enskillde individen en kraftig ökning av
skulden. Individerna drabbas inte sällan av psykiska och fysiska sjukdommar
pågrund av maktlösheten i skuldsituationen. Kronofogdemyndigheten är en
statlig myndighet som också driver in skulder. Det är ofta förekommande att
de driver in skulder som först har varit hos tidigare nämnda företag, där
skulden effektivt ökat. Kronoinspektörerna och deras befogenheter att driva
in skulder är intressant. Detta då dem får gå in i människors hem, de får
se verklighetens perspektiv, människan bakom skulden. Hur påverkas dem,
menalt, moraliskt. Att skuldsatta får betala ibland en livstid på sina
skulder kan ibland innebära att man inte orkar leva. Syftet med uppsatsen
är att undersöka hur åtta kronoinspektörer, anställda vid
kronofogdemyndigheten, upplever och påverkas av sina arbetsuppgifter.
Åtta intervjuer har resulterat i en slutsats. Det är en opåverkad personal
i förhållande till arbetsuppgifterna. Teorierna bekräftar den objektiva
handläggningen utan anseende till person. En övertygelse om lagarnas
riktighet får metoderna att framstå som den rätta och riktiga vägen för att
skapa och fosta en god betalningsmoral hos folket.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)