Rapporteftergift, lagstöd eller känsla? : om rapporteftergiftens tillämpning i praktiken

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

Sammanfattning:

Har du någon gång brutit mot gällande lagstiftning som en polis uppmärksammat men ändå valt att inte rapportera dig för? Efteråt så har du kanske ställt dig frågan, varför fick jag inga böter? Det finns en förklaring, polisen har använt sig av institutet rapporteftergift. Institutet ger poliser i det vardagliga arbetet möjlighet att själva fria eller fälla. Vad var det då som i ditt fall gjorde att du inte blev rapporterad, berodde det på vilken sida av sängen som polismannen vaknade på eller vad? Svaret på varför just du fick rapporteftergift går inte att hitta i vår rapport men vi hoppas att du finner en bra förklaring. Således handlar vårt arbete om att klargöra hur polisen ska använda rapporteftergift utifrån lagstiftningen och hur rapporteftergift faktiskt används praktiskt i det dagliga polisarbetet. Vi har två stycken frågeställningar. Den första behandlar hur det är tänkt att rapporteftergift ska användas enligt lagstiftningen och den andra behandlar hur rapporteftergift används i praktiken och vilka attityder till den som finns hos poliser i yttre tjänst. Den första frågan besvaras med hjälp av litteratur och den andra frågan besvaras med hjälp av enkäter som ställs mot en motsvarande enkät som gavs ut 1988 av Rikspolisstyrelsen. Vi kommer dels fram till att kunskaperna om rapporteftergift varierar hos poliserna och att vissa till och med kan tänka sig bryta mot uppsatta regler som finns för rapporteftergift.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)