Språkpraktik och inlärningsmöjligheter

Detta är en L2-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Sammanfattning: Undersökningen handlar om andraspråksutveckling genom språkpraktik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)