Kulturarvet Gammelstads kyrkstad : En etnologisk studie av kulturarvsproduktion och hur kyrkstugeägare idag tillskriver ägande av en kyrkstuga betydelse

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Författare: Kristin Lång; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)