Höj volymen : En studie av fyra samtida raptexter med fokus på utanförskap, intersektionalitet och rap som poesi

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)