Läsprojekt över ämnesgränserna : - en studie av tre gymnasieelevers uppfattningar om skönlitterär läsning inom ramen för ett läsprojekt

Detta är en Kandidat-uppsats från Växjö universitet/Institutionen för humaniora

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)