LA COGNATION DANS LA TRADUCTION PATOIS NORMAND-FRANÇAIS STANDARD

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Författare: Matthew White; [2019-04-29]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Normandiska (le patois normand) är en gallo-romersk dialekt som länge har ansetts ha mycket låg status. Den har utvecklats, och fortsätter att utvecklas, parallellt med standardfranskan. Denna kontrastiva studie utforskar samspelet mellan dessa två varianter av franskan genom att analysera hur det betydande antalet kognater som standardfranskan och normandiskan delar kan påverka översättningen mellan dem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)