Sökning: "Matthew White"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Matthew White.

 1. 1. Thèmes marqués en traduction. Une étude qualitative de l’emploi de thèmes marqués dans la traduction suédois-français et anglais-français

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Matthew White; [2021-04-30]
  Nyckelord :Franska; språkvetenskap; översättningsvetenskap; linguistique; traductologie; thème; grammaire systémique fonctionnelle;

  Sammanfattning : I denna studie jämförs användningen av markerade teman i franska originaltexter med översättningar från både svenska och franska utifrån ett systemiskt-funktionellt perspektiv. Genom att analysera temaanvändningen i anföranden från Europaparlamentet på franska, svenska och engelska, tillsammans med de franska översättningarna av de två sistnämnda, diskuteras huruvida de översatta texterna skiljer sig från originaltexterna. LÄS MER

 2. 2. Labor discrimination in the US : A study about ethnic discrimination against Hispanics in the United States’ labor market and how Donald Trump’s involvement has affected it.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS); Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Matthew Matti; Joakim Kesertzi; [2021]
  Nyckelord :Ethnic discrimination; Hispanic; Income; USA;

  Sammanfattning : In this paper, we investigate if there is any ethnic discrimination towards Hispanics in the labor market for the US and how Donald Trump’s involvement has affected it. By comparing the income of Hispanics with White-Americans with data collected from IPUMS between the years 2010-2019. LÄS MER

 3. 3. LA COGNATION DANS LA TRADUCTION PATOIS NORMAND-FRANÇAIS STANDARD

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Matthew White; [2019-04-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Normandiska (le patois normand) är en gallo-romersk dialekt som länge har ansetts ha mycket låg status. Den har utvecklats, och fortsätter att utvecklas, parallellt med standardfranskan. LÄS MER

 4. 4. Judas död i Matteusevangeliet och Jesus Christ Superstar : En studie i modern receptionshistoria

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Emmy Lindgren; [2016]
  Nyckelord :Judas; Judas death; The gospel of Matthew; Jesus Christ Superstar; Acts of the apostels; Suicide in the ancient time; Betrayer; Judas; Judas död; Matteusevangeliet; Jesus Christ Superstar; Apostlagärningarna; Självmord i antikens tid; Förrädaren;

  Sammanfattning : This paper will discuss the presentations of Judas Iscariot in the Gospel of Matthew and in Jesus Christ Superstar, a musical written by Andrew Lloyd Webber and Tim Rice in 1970. To do this, I will compare the two sources and evaluate what modern reception history has done with Judas as a character. LÄS MER

 5. 5. Oi! Oi! Oi? : - en kulturkritisk studie av identitetsframställningen i Oi!-punken

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Björn Bradling; [2016]
  Nyckelord :Oi!; punk; identitet; etnicitet; arbetarklass; skinheads; genre; vit makt; den Samme; den Andre; den subalterne;

  Sammanfattning : This master’s thesis suggests that Oi! - lyrically – gives voice to a youth community whose identity lies in everyday working class life. The identity in question is based upon class, gender, sexuality, nationality, and community awareness. LÄS MER