Sökning: "Matthew White"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Matthew White.

 1. 1. LA COGNATION DANS LA TRADUCTION PATOIS NORMAND-FRANÇAIS STANDARD

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Matthew White; [2019-04-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Normandiska (le patois normand) är en gallo-romersk dialekt som länge har ansetts ha mycket låg status. Den har utvecklats, och fortsätter att utvecklas, parallellt med standardfranskan. LÄS MER

 2. 2. Judas död i Matteusevangeliet och Jesus Christ Superstar : En studie i modern receptionshistoria

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Emmy Lindgren; [2016]
  Nyckelord :Judas; Judas death; The gospel of Matthew; Jesus Christ Superstar; Acts of the apostels; Suicide in the ancient time; Betrayer; Judas; Judas död; Matteusevangeliet; Jesus Christ Superstar; Apostlagärningarna; Självmord i antikens tid; Förrädaren;

  Sammanfattning : This paper will discuss the presentations of Judas Iscariot in the Gospel of Matthew and in Jesus Christ Superstar, a musical written by Andrew Lloyd Webber and Tim Rice in 1970. To do this, I will compare the two sources and evaluate what modern reception history has done with Judas as a character. LÄS MER

 3. 3. Oi! Oi! Oi? : - en kulturkritisk studie av identitetsframställningen i Oi!-punken

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Björn Bradling; [2016]
  Nyckelord :Oi!; punk; identitet; etnicitet; arbetarklass; skinheads; genre; vit makt; den Samme; den Andre; den subalterne;

  Sammanfattning : This master’s thesis suggests that Oi! - lyrically – gives voice to a youth community whose identity lies in everyday working class life. The identity in question is based upon class, gender, sexuality, nationality, and community awareness. LÄS MER