Opera i Stockholm, Galärvarvet

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Arkitektur

Författare: Karl Lagerqvist; [2011]

Nyckelord: Opera; Galärvarvet;

Sammanfattning:

Förslag på operahus vid Galärvarvet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)