Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder i samband med vård och behandling för barn i palliativ fas : ibland bota, ofta lindra, alltid trösta

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

Författare: Veronica Carlsson; Pernilla Eriksson; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)