Opera i stockholm, Värtahamnen

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Arkitektur

Författare: Martin Gärde; [2011]

Nyckelord: Kandidatexamen; opera; värtahamnen;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)