Demokratisering i Somaliland : En fallstudie om Somaliland som en nybliven nation och deras försök till en demokratiseringsprocess

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

Sammanfattning: Abstract This study examines the new nation Somaliland democratization process since 1991. The research is based on Somaliland conditions to begin a democracy process which is studied on the basis of the Robert Dahl democracy theory. Somaliland is a "hybrid democracy", which means there are democratic structures but the shortcomings in the system  makes it impossible recognize Somaliland as a democracy. Somaliland has been influenced by blending Western democratic structures with their own traditional and cultural ways of steering. Somaliland promotes development in terms of democracy and politics. But the new nation faces challenges in the democratization process. Keywords: New nation, Dahl democracy theory, Hybriddemocracy, five criterias. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)