Empowerment hos personer med högkänslighet : En kvalitativ studie om processer/faktorer i ssmhället som bidrar till empowerment för personer med högkänslighet.

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

Författare: Victoria Von Saurau; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)